Over/ about

“We are more alike than we are different, ”zei Oprah Winfrey ooit. Onze buitenkant kan inderdaad sterk afwijken van de ander, maar onder alle uiterlijkheden kennen we allemaal het verlangen naar liefde, veiligheid en geborgenheid, en worden we regelmatig geconfronteerd met gevoelens van angst, woede en verdriet.
Met dit in gedachten schilderde ik jarenlang de mens in zijn meest pure vorm: kwetsbaar, naakt en kaal, hopend dat ik hiermee meer begrip en gelijkheid onder de mensen kon creëren.

Rond 2012 realiseerde ik me dat mijn boodschap incompleet was. We zijn inderdaad allemaal gelijk aan elkaar, maar niet hetzelfde. Juist het verschil in interesses, talenten, behoeftes en verlangens maakt ons interessant en waardevol. Omarm dus je uniciteit, erken de kracht hiervan, volg je bezieling en ben vooral jezelf.

Na aanleiding hiervan startte ik het project ‘Een glimp van je ziel’, waarbij het gelijknamige schilderij sinds 2007 door Nederland reist en particulieren, bedrijven en instellingen aan doet. Het schilderij reist rond in een houten kistje en is bedoeld om mensen bewust te laten nadenken over wat hen bezielt.
Ondertussen heeft ‘Een glimp van je ziel’ haar eigen website met blog.

www.biancavanbaast.nl
 

Oprah Winfrey once said: "We are more alike than we are different." And she might be right. Our appearances may be different from each other, but inside we are all familiar with a longing for love, safety and security, and we are often confronted with feelings of fear, anger and uncertainty. With this in mind I painted the human being in its purest form: vulnerable, naked and bare, hoping that this could create more understanding and equality among people.

Around 2012 I realized that my message was incomplete. We are indeed all equal to each other, but not the same. It is the difference in interests, talents, needs and desires that makes us valuable and interesting. So embrace your uniqueness, acknowledge the strength thereof, follow your inspiration and be yourself.

In addition to my artwork I started the project "A glimpse of your soul '; the eponymous painting travels through the Netherlands since 2007 while it finds shelter in private homes, companies and institutions. The painting is traveling in a wooden box and invites people to consciously think about what inspires them.
Meanwhile ' A glimpse of your soul " has its own website and blog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten